A SZENT ANNA NAPKÖZI OTTHON FELÚJÍTÁSA ÉS A SZENT ERZSÉBET TÁMOGATÓ SZOLGÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ GÉPJÁRMŰ BESZERZÉSE

2022.11.08

Az Egri Autista Alapítvány két szociális alapszolgáltatás fejlesztését, a Szent Anna Napközi Otthon felújítását és a Szent Erzsébet Támogató Szolgálathoz kapcsolódóan gépjárműbeszerzést hajtott végre az Új Széchenyi Terv keretén belül. A projekt összköltsége 101 millió forint volt, melyhez Alapítványunk 95 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Az Egri Autista Alapítvány 1997 tavaszán szülői kezdeményezésre jött létre, azzal a céllal, hogy az autista és más fogyatékos gyermekek és felnőttek társadalmi szocializációját, életvitelét segítse, életkoruknak, fogyatékosságuk fokának megfelelő szociális ellátását biztosítsa. Alapítványunk a Szent Anna Napközi Otthon és a Szent Erzsébet Támogató Szolgálat fejlesztését tűzte ki célul és pályázatot nyújtott be az Új Széchenyi Terv Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése című konstrukcióra. A fejlesztés összköltsége 101 millió forint volt, melyhez Alapítványunk 95 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. A projekt keretében a napközi ellátást biztosító Napközi Otthon épületének felújítását és bővítését, új eszközeinek beszerzését, és a Támogató Szolgálathoz kapcsolódó gépjárműbeszerzést hajtottunk végre. A projektet 2012. december 14-én kezdtük meg és 2013. december 31-ig fejeztük be. A fejlesztés eredményeként megfelelő minőségű és kapacitású infrastruktúra jön létre gondozottaink ellátására.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.